Cần có giải pháp tạo đột phá trong công tác tổ chức, cán bộ của Văn phòng Quốc hội

Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục coi việc sắp xếp lại, tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu, có những giải pháp, biện pháp phù hợp để thực sự tạo ra đột phá trong công tác tổ chức, cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: quochoi.vn

Sáng 3/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng Quốc hội.

Năm 2019 là năm Quốc hội tiếp tục có nhiều thành công, tạo những dấu ấn mới trong lòng cử tri và nhân dân cả nước. Các cơ quan của Quốc hội đã không ngừng nỗ lực, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi 2 kỳ họp Quốc hội, 11 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hoạt động đối ngoại và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Văn phòng Quốc hội đã phối hợp tham mưu, phục vụ việc chuẩn bị và trình Quốc hội thông qua 18 luật, bộ luật, 27 nghị quyết, cho ý kiến 19 dự án luật khác; giám sát tối cao 2 chuyên đề; chất vấn 12 thành viên Chính phủ, Trưởng ngành tại Kỳ họp thứ 7, Thủ tướng Chính phủ và 13 Bộ trưởng, Trưởng ngành tại Kỳ họp thứ 8; xem xét nhiều báo cáo quan trọng; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 223 nghị quyết và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng khác…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, trong năm 2019, Văn phòng Quốc hội đã phát huy và làm rất tốt vai trò cơ quan tham mưu, giúp việc tin cậy của Quốc hội; đã tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong thực thi nhiệm vụ để góp phần hoàn thành chương trình công tác của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội cũng như từng đại biểu Quốc hội.

Văn phòng đã không ngừng cải tiến, đổi mới cách thức, lề lối làm việc, có nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả. Sự tham mưu, đề xuất của Văn phòng Quốc hội đã góp phần quan trọng để Quốc hội đưa ra nhiều quyết sách kịp thời, đúng đắn, được cử tri và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục đổi mới, cải tiến công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội; bám sát các chương trình, kế hoạch đã được Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội ban hành để khẩn trương xây dựng kế hoạch tham mưu, phục vụ việc triển khai các nhiệm vụ. Căn cứ vào đó, Văn phòng Quốc hội cần bố trí thời gian phù hợp để nghiên cứu chuyên sâu, chủ động đề xuất, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ trong tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, hoạt động đối ngoại; nghiên cứu, tham mưu đóng góp ý kiến về các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng…

Đồng thời, Văn phòng cần tích cực phối hợp tham mưu, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội bảo đảm chất lượng để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9; chủ động phối hợp tham mưu phục vụ việc xây dựng và triển khai kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2020, Quốc hội Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch Ðại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41). Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng phối hợp chặt chẽ, phục vụ Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Tổ chức AIPA 41 xây dựng nội dung, kịch bản của các hoạt động, tổ chức sự kiện một cách chu đáo, trọng thị, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn và thân thiện, thể hiện truyền thống hiếu khách của dân tộc Việt Nam; chú trọng công tác thông tin tuyên truyền để đưa AIPA đến với mọi người dân.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: quochoi.vn

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hiện nay, cả hệ thống chính trị đang tích cực triển khai các Nghị quyết của Đảng về việc sắp xếp lại, tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, đây là vấn đề sát sườn, có ý nghĩa thời sự, cấp bách. Từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng phải nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong việc quán triệt Nghị quyết của Đảng cũng như chủ trương của Đảng đoàn Quốc hội. Muốn có bộ máy gọn nhẹ, năng động, hiệu quả hơn thì Văn phòng phải xây dựng cho được một đội ngũ “tinh” để nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện các chức năng của Quốc hội. Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục coi đây là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu, có những giải pháp, biện pháp phù hợp để thực sự tạo ra đột phá trong công tác tổ chức, cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Văn phòng Quốc hội nghiên cứu các quy định của pháp luật, tham khảo kinh nghiệm của các cơ quan có tính chất công việc tương đồng và từ yêu cầu đặc thù trong thực hiện nhiệm vụ để đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Cùng với đó, Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục phát huy kết quả tham mưu, phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2019 để đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội. Sớm đưa Trung tâm điều hành Quốc hội điện tử vào hoạt động hàng ngày bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

PV

(CLO)
Nguồn: saigontiepthi.vn