Lương trung bình doanh nghiệp trong nước thấp hơn 26% so với các doanh nghiệp nước ngoài

Đây là thông tin được công bố dựa trên kết quả khảo sát lương 2019 do Mercer - công ty hàng đầu thế giới về tư vấn nhân sự và CTCP Kết nối Nhân tài (Talentnet) phối hợp thực hiện.  

Dữ liệu trong khảo sát được thực hiện từ 605 , thuộc 16 ngành nghề khác nhau từ công nghệ, hàng tiêu dùng, dược phẩm, đến hóa phẩm và sản xuất,… Báo cáo được thu thập từ hơn 342.000 nhân viên tại Việt Nam. 

Cụ thể, theo kết quả khảo sát Mercer - Talentnet, mức chênh lệch lương có khuynh hướng tăng ở cấp quản lý do các công ty nước ngoài thường trả lương cao hơn cho vị trí quản lý cấp cao để tương thích với mức độ đóng góp và phạm vi công việc. 

.
Tỷ lệ tăng lương giữa công ty trong nước và doanh nghiệp nước ngoài năm 2019 (Nguồn: Talentnet).

Tuy nhiên, nếu xét theo tỷ lệ tăng mức thưởng dự kiến của các công ty Việt Nam năm 2019 lại cao hơn tỷ lệ thưởng của khối các công ty nước ngoài (22,6% so với 17,5%). 

Tỷ lệ tăng lương năm 2019 của nhóm công ty nước ngoài là 8,6% và nhóm các công ty Việt Nam là 8,9%.  

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Phương, Giám đốc bộ phận Tuyển dụng cấp cao của Talentnet cho rằng, nhìn chung, tỷ lệ tăng lương này vẫn cao hơn tỷ lệ lạm phát và tình hình tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2019. 

.
Xu hướng thưởng năm 2019 theo Khảo sát lương do Mercer và Talentnet thực hiện (Nguồn: Talentnet).


Các công ty trong lĩnh vực bao gồm các công ty không thuộc nhóm như công ty cho vay tiêu dùng, quản lý quỹ và bảo hiểm là nhóm ngành có tỷ lệ thưởng cao nhất trong năm 2018, với tỷ lệ thưởng lần lượt là 30,4% và 22,9% so với lương năm. 

 Đặc biệt, năm 2019 ghi nhận tỷ lệ thưởng tăng vượt trội của nhóm ngành nông nghiệp, ở mức 19,4%. 

Một số kết quả đáng chú ý trong Khảo sát lương 2019:

Nhân sự có bằng đại học nước ngoài được đề nghị mức lương cao hơn 34% nhân sự có bằng đại học trong nước.

Các ngành như công nghệ cao, hóa chất và thương mại là 3 ngành hàng có tỷ lệ tăng lương cao nhất, ở mức lần lượt là 10,2%, 9,0% và 8,6%.

Các ngành dịch vụ vận tải – hậu cần, bán lẻ và giáo dục có mức thưởng thấp nhất lần lượt là 13,8%, 14,8% và 15,4% so với lương năm.

52% các công ty đa quốc gia (MNC) sẽ tuyển thêm nhân sự trong năm 2019.

Đối với công ty MNC, mỗi nhân viên thuộc phòng nhân sự có thể hỗ trợ 46 nhân viên. Trong khi với doanh nghiệp trong nước, mỗi nhân viên thuộc phòng nhân sự có thể hỗ trợ 62 nhân viên.

Thiếu cơ hội thăng tiến là nguyên nhân chiếm tỷ trọng cao nhất khiến nhân sự chọn nghỉ việc (chiếm 53%). Theo sau đó là mức lương không cạnh tranh (chiếm 50%), mâu thuẫn quan hệ trong nội bộ như với sếp, đồng nghiệp,…(chiếm 23%).Nguồn: baodautu.vn