TPHCM: Ban hành hơn 11.500 quyết định cưỡng chế nợ thuế

Để xử lý số nợ thuế chây ì của doanh nghiệp, trong 4 tháng đầu năm 2019, Cục Thuế TPHCM đã ban hành hơn 11.500 quyết định cưỡng chế nợ thuế.

tphcm ban hanh hon 11500 quyet dinh cuong che no thue

Doanh nghiệp giao dịch tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh: T.H

Theo Cục Thuế TPHCM, tổng số nợ có khả năng thu (số tiền thuế nợ đến 90 ngày và số tiền thuế nợ trên 90 ngày) đến ngày 30/4/2019 là 13.938 tỷ đồng, tăng 56,50% so với thời điểm 31/12/2018.

Trong đó, nợ các khoản thuế, phí tăng gần gấp đôi so với thời điểm cuối năm 2018, với 7.893 tỷ đồng (thời điểm 31/12/2018 là 3.936 tỷ đồng); Các khoản nợ liên quan đến đất là 2.595 tỷ đồng; Tiền phạt, tiền chậm nộp là 3.431 tỷ đồng, giảm so với thời điểm 31/12/2018 là 165 tỷ đồng, tương đương giảm 4,58%.

Kết quả thu nợ thuế của năm 2018 chuyển sang năm 2019 là 2.786 tỷ đồng, đạt 31,28% số nợ 2018 chuyển sang; trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 1.621 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 1.165 tỷ đồng.

Để xử lý nợ thuế, trong 4 tháng đầu năm 2019, Cục Thuế TPHCM đã ban hành trên 1,9 triệu lượt thông báo nợ thuế đối với các khoản nợ trên 90 ngày; ban hành trên 11.500 quyết định cưỡng chế thuế, với số tiền thuế nợ tương ứng với các quyết định cưỡng chế là 8.499 tỷ đồng.

Đồng thời, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với 1.767 doanh nghiệp chây ì nợ thuế, với số thuế nợ là 5.277 tỷ đồng

Lê Thu

(HQ Online)
Nguồn: saigontiepthi.vn