Các chuỗi thức ăn nhanh nước ngoài lỗ nặng tại Việt Nam

Các chuỗi thức ăn nhanh nước ngoài tại Việt nam đang phải gánh các khoản lỗ nặng mặc dù doanh thu lớn và đã mở rộng hệ thống thêm nhiều cửa hàng mới ( Báo Thanh Niên).

Chuỗ thức ăn nhanh của Hàn Quốc Loteria báo cáo lỗ tài chính hàng năm ở mức cao, mặc dù doanh thu ở mức cao từ 55,6 đến 64,1 triệu mỗi năm.

Vào năm 2015, thương hiệu này báo cáo lỗ 5 triệu đô la trong doanh thu 62,4 triệu. Hai năm sau, mức lỗ giảm còn 855 nghìn đô la khi doanh thu tăng lên 65,4 triệu đô la.

Bước vào thị trường Việt Nam năm 2004, lỗ lũy kế của Lotte đã lên đến 18,5 triệu đô la theo thống kế của cuối năm ngoái. Khoản lỗ này tương đương với vốn điều lệ.

Nguyên nhân của việc thua lỗ là do chi phí bán hàng quá lớn, lên đến 50-55% doanh thu của tập đoàn.

Jollibee, đối thủ của Lotteria đến từ Philippines cũng rơi vào tình trạng tương tự khi lỗ lũy kế tới 17 triệu đô la, chỉ ít hơn 400 nghìn đô la so với vốn điều lệ.

Các chuỗi thức ăn nhanh khác như Pizza Hut, The Pizza Company, Burger King, Domino’s Pizza, McDonald’s, và Popeyes cũng báo lỗ liên tục.

Chỉ có một chuỗi duy nhất báo cáo có lãi là KFC, doanh thu năm ngoái của chuỗi này đạt 59 triệu đô la, với lợi nhuận đạt 4,4 triệu đô la. 


Nguồn: