Bưu điện Việt Nam “bắt tay” Lazada Elogistics

Ông Chu Quang Hào - Tổng giám đốc Vietnam Post và ông Fabian Wandt - Tổng giám đốc Lazada Elogistics đã trực tiếp ký kết hợp đồng.

Lễ ký kết vừa diễn ra ngày 10/8 tại Hà Nội.

Tại lễ ký kết, hai bên đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ về những đổi mới trong hoạt động thời gian qua, tập trung vào các vấn đề như thay đổi trong tổ chức, vận hành bộ máy; về nhà cung cấp, khách hàng và bàn giải pháp nhằm giảm tỷ lệ chuyển hoàn trong quá trình vận chuyển.

Cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ, gắn bó của Lazada trong thời gian qua, Tổng Giám đốc Chu Quang Hào nhấn mạnh: Bên cạnh những thay đổi tích cực của Lazada, Vietnam Post cũng đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của cả hai bên thông qua việc thường xuyên trao đổi và làm việc. Vietnam Post xác định là người đồng hành với Lazada để cùng phát triển vì lợi ích chung của cả hai bên.


Nguồn: ictnews.vn